Ikonka provozní doba

Nejbližší provozní doba
Pondělí, 26. září
ZAVŘENO
ODSTÁVKA

Úterý, 27. září
ZAVŘENO
ODSTÁVKA

Středa, 28. září
ZAVŘENO
ODSTÁVKA

Čtvrtek, 29. září
ZAVŘENO
ODSTÁVKA

Pátek, 30. září
ZAVŘENO
ODSTÁVKA

Sobota, 1. října
08:00 - 21:00

Neděle, 2. října
08:00 - 20:00

  Provozní teploty   
Ikonka teploměru

28,7 °C
Malý bazén

Ikonka teploměru

27,3 °C
Velký bazén

Ikonka teploměru

29,1 °C
Teplota vzduchu

Ikonka teploměru

28,7 °C

Malý bazén

Ikonka teploměru

27,3 °C

Velký bazén

Ikonka teploměru

29,1 °C

Teplota vzduchu

ZMĚNA PRAVIDEL VSTUPU NA KPB

 

Krytý plavecký bazén Česká Třebová včetně solária je v provozu za níže uvedených pravidel platných od 22.11.2021:

 

 

 

 • Maximální počet návštěvníků plaveckého bazénu je stanoven na 200 současně přítomných osob
 • Dodržování rozestupů alespoň 1,5 m ve vnitřních prostorách mimo bazény
 • Všechny současně přítomné osoby musí splnit jednu z následujících podmínek:
 1. Osoba ve věku 12 – 18 let absolvovala nejdéle před 3 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem
 2. Osoba se nemůže podrobit očkování ze zdravotních důvodů (doloží potvrzením – ISIN) a absolvovala nejdéle před 3 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem.
 3. Osoby, která byla očkovány proti viru SARS CoV – 2 a neuplynulo 14 dní od očkování v případě jedno dávkové vakcíny, nebo 14 dní od aplikace druhé dávky v případě dvou dávkové vakcíny nebo absolvovaly očkování první dávkou v případě v případě dvou dávkové vakcíny a nemají dokončené očkovací schéma a podstoupily nejdéle před 3 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem. 
 4. Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.
 5. Osoba prodělal laboratorně potvrzené omezení COVID – 19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného nařízení MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS CoV – 2 neuplynulo více než 180 dní
 6. Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 • bude uznáváno potvrzení dokládající uplynutí lhůty 14 dnů od absolvování kompletního očkování (tzn. 14 dnů po druhé dávce dvou dávkové vakcíny nebo první dávce jedno dávkové vakcíny
 • Osoby ve vnitřních prostorech plaveckého bazénu nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten a klidových zón, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor.
 • Povinnost dokládat bezinfekčnost platí pro osoby starší 12-ti let.
 • Výše uvedené podmínky platí i pro provoz solária.

 Žádáme návštěvníky o dodržování všech stanovených pokynů.