Ikonka provozní doba

Nejbližší provozní doba
Pondělí, 17. června
10:00 - 18:30
(16:00 - 17:00)
vyhrazena 1/2 dětského bazénu
17:00 - 18:00
vyhrazena dráha č.1 - kurz
16:30 - 18:30 vyhrazena dráha č.2 a č.3 - trénink plavci

Úterý, 18. června
05:30 - 07:45
12:00 - 17:30

Středa, 19. června
10:00 - 20:00
(16:00 - 19:30)
vyhrazena dráha č.1 - kurz
(17:00 - 19:00)
vyhrazena dráha č.2 a č.3 - trénink plavci

Čtvrtek, 20. června
05:30 - 07:45
12:00 - 16:00
19:00 - 21:00

Pátek, 21. června
ZMĚNA
12:30 - 16:30
(od 17:00 závod ŽELEZNÝ KOHOUT)

Sobota, 22. června
08:00 - 21:00

Neděle, 23. června
08:00 - 20:00

  Provozní teploty   
Ikonka teploměru

28,3 °C
Malý bazén

Ikonka teploměru

27,3 °C
Velký bazén

Ikonka teploměru

29,4 °C
Teplota vzduchu

Ikonka teploměru

28,3 °C

Malý bazén

Ikonka teploměru

27,3 °C

Velký bazén

Ikonka teploměru

29,4 °C

Teplota vzduchu

ZMĚNA PRAVIDEL VSTUPU NA KPB

 

Krytý plavecký bazén Česká Třebová včetně solária je v provozu za níže uvedených pravidel platných od 22.11.2021:

 

 

 

 • Maximální počet návštěvníků plaveckého bazénu je stanoven na 200 současně přítomných osob
 • Dodržování rozestupů alespoň 1,5 m ve vnitřních prostorách mimo bazény
 • Všechny současně přítomné osoby musí splnit jednu z následujících podmínek:
 1. Osoba ve věku 12 – 18 let absolvovala nejdéle před 3 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem
 2. Osoba se nemůže podrobit očkování ze zdravotních důvodů (doloží potvrzením – ISIN) a absolvovala nejdéle před 3 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem.
 3. Osoby, která byla očkovány proti viru SARS CoV – 2 a neuplynulo 14 dní od očkování v případě jedno dávkové vakcíny, nebo 14 dní od aplikace druhé dávky v případě dvou dávkové vakcíny nebo absolvovaly očkování první dávkou v případě v případě dvou dávkové vakcíny a nemají dokončené očkovací schéma a podstoupily nejdéle před 3 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem. 
 4. Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.
 5. Osoba prodělal laboratorně potvrzené omezení COVID – 19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného nařízení MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS CoV – 2 neuplynulo více než 180 dní
 6. Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 • bude uznáváno potvrzení dokládající uplynutí lhůty 14 dnů od absolvování kompletního očkování (tzn. 14 dnů po druhé dávce dvou dávkové vakcíny nebo první dávce jedno dávkové vakcíny
 • Osoby ve vnitřních prostorech plaveckého bazénu nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten a klidových zón, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor.
 • Povinnost dokládat bezinfekčnost platí pro osoby starší 12-ti let.
 • Výše uvedené podmínky platí i pro provoz solária.

 Žádáme návštěvníky o dodržování všech stanovených pokynů.